Pressreleaser

Vill du vara först med att få nyheter från oss? 

Följ oss på MyNewsdesk!
5Februari
I samband med den expandering som sker i bolaget, har Stefan Carlsson tillsatts som ny marknadschef. Med inflytelserika positioner hos aktörer inom livsmedelsbranschen i bagaget, lockades Stefan av ett företag som kombinerar stark kultur och traditioner med nytänkande och innovation.
3Februari
BERTEGRUPPEN med Berte Qvarn och SIA Glass har beslutat att investera 80 miljoneri produktionsanläggningarna i Slöinge.
Sida: 1

Arkiv

Visa äldre arkiv