Undersökningar

Här listar vi undersökningar som är relevanta för oss på SIA Glass, de länkas också direkt från inläggen i medierummet som rör dem.


SIFO-undersökning, närproducerad och ekologisk glass

SIFO-undersökning, Svenska folkets glassvanor