Om företaget

Varför heter ni SIA Glass?

SIA Glass kom till som ett sysselsättningsprojekt, efter att det lokala slakteriet såldes. 1961 kom glasstillverkningen igång och ett namn behövde snabbt tas fram. Valet föll på Slöinge Industri Aktiebolag, som senare blev SIA Glass AB.

Vad står ängeln för i er logo?

SIA Glass logotyp har genomgått en rad förändringar genom åren. SIA Glass ängeln skapades 1981 av Göran Bergholm, mannen som också låg bakom de, för SIA Glass, karakteristiska ovala, vita glassförpackningarna. 1998 myntades begreppet ”Den svenska gräddglassens skyddsängel” och dagens logotyp fann sin form.