Hållbart Lönsamt Företagande

Sönne står och ser ut över Suseån en tidig höstmorgon år 1569. Han är nöjd och tillfreds med att han startat dagens första malning och att årets sista skatt betalats till den danska kungen. Lycklig över sitt arbete, den goda skörden och vintern som såg ut att bli bra. Det han inte tänker på ett dugg, är hur många generationer som skall följa på honom i rakt nedstigande led och vilka verksamheter som senare ska dyka upp hos familjen, som i framtiden kommer att heta Stenström.  

Traditioner i generationer

I snart 450 år har kvarnen och lantbruket funnits kvar i familjens ägo. Idag ingår tre bolag i företagsfamiljen – Berte Gård AB, Berte Qvarn AB och SIA Glass AB. På samma plats, med samma passion och med samma målmedvetenhet kring lönsamhet. Men vinsten räknas inte enbart i kronor.

Människor och miljö

SIA Glass är äkta, öppna och nära. Vi vill vara en förebild och använder exempelvis närproducerade, svenska råvaror i första hand. Vi går i täten för den ekologiska marknaden för glass. Vi är det livsmedelsföretag i Sverige som haft ett certifierat miljöledningssystem längst. 

Sedan 1997 har vi därför gjort ständiga förbättringar, exempelvis genom att byta ut de farligaste freonerna i våra små och stora kyldiskar. Sedan många år tillbaka använder vi enbart grön el. Stor del av vår förbrukning är från lokalt producerad el via vattenkraft från Suseån. Vår vision är att vara självförsörjande på energi år 2020. 

Trygg och säker arbetsmiljö

Beslut som rör investeringar eller organisation sätts alltid relation till individers och kollektivets välbefinnande. Arbetsmiljön på SIA Glass är en mycket viktig fråga. Vi har en nollvision kring olyckor på arbetsplatsen som orsakar sjukskrivningar.

Hälsan framför allt

Våra produkter innehåller inga skadliga ämnen. Systemen i produktionen ska garantera att produkten innehåller det som står på innehållsdeklarationen, ingenting annat. Även våra medarbetare, deras hälsa och liv i stort är mycket viktiga för oss. Vi arbetar förebyggande och aktivt, exempelvis genom hälsoutbildning, rökavvänjning och rökfria lokaler, subventionerad friskvård, fri frukt och mjölk. 

Socialt ansvar inifrån och ut

SIA Glass arbetar med CSR i tre lika viktiga delar. Vi värnar om vår personal, vår by och tar ett internationellt ansvar. 

Ansvaret gentemot vår personal går via arbetsmiljön, men också genom hänsyn till individens liv i stort. Vårt lokala ansvar innebär sponsring av lokala idrottsföreningar med en engagerad ungdomsverksamhet med goda moraliska värderingar. SIA Glass genomför återkommande och öppna aktiviteter för att stärka banden mellan bolaget och byn. 

Vi gynnar svenskt jordbruk, genom att företrädelsevis välja svenska råvaror. Övriga leverantörer granskas utifrån rättvise- och rättighetskonventioner. Vårt internationella ansvar innebär även långsiktiga och dedikerade biståndsprojekt. Under de senaste åren i Mutomo i Kenya. I år skänker vi våra julklappspengar till Mutomo-projektet ”Årets tanke 2017- Vattentanken”. Det råder stor torka i Kenya och det behövs bidrag till att borra djupa brunnar, dra ledningar och installera pumpar.