Socialt ansvar

Socialt ansvar har alltid funnits som en viktig grund i verksamheten för familjen Stenström och Bertekoncernens företag. Redan 1918, före den obligatoriska semesterlagen 1938, ordnades semestervistelse för de anställda på Berte Qvarn i Slöinge. En villa vid kusten byggdes där man hade fritt uppehälle och hos handlaren köptes specerier på Bertes bekostnad. 

En levande tradition


Fri skoltandvård

På 1920- och 1930-talen, långt innan fria skoltandvården, såg Georg Stenström till att de anställda skickade sina barn till tandläkaren. Georg erbjöd sig att betala halva kostnaden. Även samhällets missgynnade, som inte hade någon anställning, ingick i Georg Stenströms omsorg. Han låg bakom sysselsättning för handikappade och organiserade också en sjukvårdsförening inom kommunen.

Lokalt engagemang

Interiör från gamla slakteriet
Familjen Stenström drev Berte Qvarn med kvarnverksamhet samt lantbruk med mjölkproduktion sedan länge. I flera generationer hade familjen också engagerat sig i såväl det politiska livet och kyrkan som Hushållningssällskapet och naturskyddsfrågor. När det lokala slakteriet försvann bad arbetslösa Slöingebor om hjälp. Vid den tiden var slakteriet Slöinges största arbetsgivare. Många av slaktarna var bundna till Slöinge av familj och boende. Oron hade börjat sprida sig i trakten, och detta fick Olof Stenström, vid tiden ansvarig för familjens bolag och politisk aktiv i kommunen, att agera.

Ledande glassproducent

Resultatet blev så småningom SIA Glass. Det kan med rätta sägas att glassmejeriet kom till som ett sysselsättningsprojekt. Idag sysselsätter SIA Glass AB ca 160 personer. SIA Glass fokus ligger förstås idag på att vara ledande producent av kvalitetsglass. Men som varandes Slöinges största arbetsgivare lever traditionen att värna de anställda, deras familjer och alla andra som lever och verkar i Slöinge, i allra högsta grad.


Stöd till bygden


Lokala föreningar

På SIA Glass tar aktiv del i det viktiga barn- och ungdomsarbete som bedrivs i idrottsföreningar i Slöinge. Genom idrotts-föreningarnas försorg ges barn och ungdom möjlighet till såväl meningsfulla fritidsaktiviteter som ett hälsosamt liv, och det tjänar hela samhället på.


SIA Glass stödjer:

Slöinge GOIF
Slöinge tennis, ungdom
Susedalens Kör & Ridklubb
OK Lindéna