Garanterat kvalitet

SIA Glass är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vår produktsäkerhet är certifierad enligt  FSSC 22000. 

   

Att ha ledningssystem för kvalitet och produktsäkerhet innebär att vi har en struktur i hela företaget för hur vi arbetar med dessa frågor. Fasta rutiner för verksamheten dokumenteras i en kvalitetsmanual och systemet granskas regelbundet genom en internrevision.    
Vår miljöledningsstandard hjälper oss att arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Det ger oss också en arbetsmodell så att vi ständigt kan förbättra oss och ligga i framkant inom miljöområdet. 

2005 fick SIA Glass Gastronomiska Akademiens diplom ”för hög kvalitet på produkter med svensk stämpel på en global marknad”. Gastronomiska Akademien, som bland annat består av kung Carl XVI Gustaf, Hans Alfredson och Carl-Jan Granqvist, delar årligen ut utmärkelser för att främja matkulturen.