Företagsgruppen

SIA Glass är en del av Bertekoncernen, Sveriges äldsta familjeföretag, med anor från 1569. Bertegruppen ägs till 70 % av Familjen Stenström och stiftelsen som skapats av Olof Stenström äger 30 %.Bertebos Stiftelse

BERTEBOS Stiftelse instiftades 1994 av Olof och Brita Stenström. Den har till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn. Vartannat år delas BERTEBOS Price ut av den Kungliga skogs- och lantbruksakademin ut.

Mer info om Bertebos Stiftelses 

 

Berte Gård AB

Lantbruket har av tradition alltid hört till kvarnen. I dag ligger det fristående som systerbolag i företagsgruppen och har ca 240 mjölkkor och lika många ungdjur och kalvar. VD för Berte Gård är Henrik Stenström.

Mer info om Berte Gård

 

Berte Qvarn AB

Berte Qvarn är Sveriges äldsta familjeföretag med rötter i medeltiden och är i dag en av landets modernaste kvarnar. Johan Bäcklund är VD.

Mer info om Berte Qvarn