Med hjärtat i Slöinge

SIA Glass har sitt hjärta i halländska Slöinge. Här har familjen Stenström arbetet med livsmedel sedan medeltiden. Glassmejeriets och huvudkontoret ligger i Slöinge. Fröet till det som idag är Bertegruppen såddes redan 1569 då man tog över driften av Berte Qvarn i Slöinge, Halland. Kvarnen finns kvar och är i allra högsta grad levande, SIA Glass föddes 1961, och i Bertegruppen ingår idag också Berte Gård, ett lantbruk som alltid hört till kvarnen samt Bertebos Stiftelse.

Så vad är Slöinge för plats? En naturskön del av södra Halland, mellan Falkenberg och Halmstad med Suseån som rinner igenom det rika kulturlandskapet är det enkla svaret. Och det är onekligen en väldigt vacker plats i Sverige. Men att just Slöinge skulle bli en central plats för livsmedelsproduktion måste förstås också på ett annat sätt.

På Berte Qvarn har det genom århundraden, och fram till SIA Glass dagar, alltid funnits en naturlig koppling mellan livsmedelsproduktionen, ett engagemang i samhället och en omsorg om de boende i trakten, Just den naturliga kopplingen mellan miljön och naturen och produktionen blir väldigt påtaglig om man tittar på omgivningen kring SIA Glass huvudkontor. Åkrar, ängar och skog omger glassmejeriet.

Här lever man på landet, naturligt och nära jordbruket. För även om världen och produktionen förändrats dramatiskt, är det livet en del av vardagen för Slöingeborna och SIA Glass.

Utvecklingen i Slöinge är samtidigt berättelsen om svensk landsbygd i förändring. En rätt dramatisk utveckling från landsbygd till modernt samhälle under 1900-talet. Men det finns några saker som tycks ha präglat livet i Slöinge i flera generationer. Som skapat en unik vi-känsla, utan att tappa öppenheten för omvärlden. En kanske ovanligt lyckad kombination av vilja till förändring och ett gemensamt ansvar för allas bästa. Entreprenörskap och samhällsansvar.

Det handlar om människorna i bygden, om ett naturligt grenverk av mänskliga kontakter. Relationer baserade på en okonstlad och genuin medkänsla. Där ambitionen att skapa sysselsättning, trygghet och gemenskap samsats med samtidens stigande krav på en sund livsmedelsproduktion, där varken människor, djur, natur eller kvalitet kommer i kläm.

SIA Glass befinner sig mitt i denna ständigt pågående utveckling. Ett modernt glassföretag som vill göra innovativ kvalitetsglass kan inte sätta på sig skygglappar och nöja sig med det som varit. Basen är Slöinge, inspirationen kommer från hela världen. Det enda som inte reser långväga är glassen. Den görs i Slöinge, så mycket det går med lokala råvaror. Med kärlek, omtanke och äkta grädde. Och en god portion Slöinge.