Utmärkelser

Brons i 100-wattaren för strategisk design 2016

Reklamtävlingen 100-wattaren belönar svensk reklam med bevisad effekt genom hög kreativitet. När priserna delades ut i årets tävling tog SIA Glass emot brons i kategorin Strategisk design för re-lanseringen av produktgruppen Dessertglass.
Den nya designen har en stor del i den 40 % värdeökningen som skett under året. Priset mottogs tillsammans med reklambyrån Lundberg & Co som SIA Glass jobbar tätt med när det gäller produktdesign.


Juryns motivering:

”En produkt som med en re-design inte bara starkt ökar sin egen försäljning, utan även bidrar till att kategorin växer, är imponerande. Att sen den kreativa idén med att bryta kategorikoderna med en strategiskt vald färg var lika enkel som smart, ger SIA:s premiumglass årets 50-wattare.”
Årets Marknadsförare i Halland 2016

Marknadsföreningen i Halland delar årligen (sedan 2004) ut priset till Årets marknadsförare  - där vinnaren ska vara en förebild och präglas av nytänkande i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av. Marknadsföringsinsatsen ska vara en del i en långsiktigt uttalad strategi som skall ge ett bestående positivt resultat.I november 2016 tilldelades SIA Glass priset med följande motivering:


Juryns motivering:

"De har gått från “varumärke till STORT VARUMÄRKE”. De är ärliga, enkla, okonstlade och de är Sveriges äldsta familjeföretag sedan 14 generationer, med anor från 1569. Med en långsiktig marknadsföringsmix av glädjespridande reklamsatsningar kring nya spännande smaker som popcorn och crème brulée, bygger de sig starka inför framtiden. När som helst när livet leker finns SIA Glass från landet lagom."

Hederspris i Martin & Servera Utmaningen 2012
Utmaningen är en tävling i miljö och socialt ansvar som instiftades 2010 av Servera. 2011 stod SIA Glass som klar vinnare i utmaningen som då handlade om miljöarbete.

I årets utmaning som gällde socialt ansvar för Martin & Serveras leverantörer, var SIA Glass ett av 24 företag som deltog.

Förutom vinsten, som i år gick till företaget Segers, delades det även ut hederspriser till fyra leverantörsföretag somengagerat sig och satsat på att ta ett samhällsansvar. SIA Glass tilldelades Hederspris i kategorin Långsiktighet.

Juryns motivering:
"SIA Glass är ett företag med långa anor och socialt ansvar har alltid funnits som en viktig grund i verksamheten. Redan 1918, 20 år före den obligatoriska semesterlagen, ordnades semestervistelse för de anställda på Berte Qvarn i Slöinge. Och så här har det fortsatt genom åren. För att klara framtida krav har SIA Glass skapat tydlighet och struktur genom att ta fram policys, mål och handlingsplaner. Allt för att kunna fortsätta vara långsiktiga."


SIA Glass vinnare i Servera Utmaningen

Servera Utmaningen är ett initiativ från Serveras sida för att stimulera miljöarbetet hos sina leverantörer. I årets tävling deltog 21 företag som bedömdes utifrån kriterier som kreativitet, ambition, systematik och långsiktighet.

Årets vinnare i Servera Utmaningen, SIA Glass, stod som klar vinnare i tävlingen för att ha arbetat på både kort och lång sikt med sitt miljöengagemang och lyckats täcka in produktens hela livscykel i sitt arbete.

SIA Glass har på senare år aktivt arbetat på flera nivåer för att utveckla miljöarbetet. Vi använder svenska råvaror,optimerar och minimerar transporter och har systematiskt minskat våra miljönyckeltal de senaste fem åren.

Vi är såklart mycket stolta över att ha fått priset. Det är naturligt för oss på SIA Glass att tänka på miljökonsekvenserna och speciellt att ta hand om vår närmiljö där vi har verkat med företaget i 450 år. Prispengarna kommer att användas till något som kommer personalen tillgodo och därmed ökar motivationen för miljöarbetet ytterligare

Juryns motivering:
"För vår vinnare är miljöarbetet en tydlig, medveten affärsstrategi och en integrerad del i verksamheten. Det är heltäckande och inkluderar råvaror, produktion, sortimentsbyggnad, förpackningar, svinn och transporter. Leverantörer, kunder och medarbetare involveras tydligt genom innovativa koncept, utbildning och utmaningar. Det är lätt att imponeras av kreativiteten, ambitionen, systematiken och långsiktigheten. Kort sagt har miljöarbetet hos vår vinnare bredd, djup och höjd!"


Lilla Sällskapet pris för främjandet av svensk matkultur

BERTEGRUPPEN och dess huvudägare Per Stenström har tilldelas Diplom av Lilla Sällskapet för utmärkta insatser i främjander av svensk matkultur.

Lilla Sällskapet är en av världens äldsta gastronomiska föreningar, grundad år 1814 och arbetar för att vårda och främja den svenska matkulturen. Något som den gastronomiska föreningen anser att även familjen Stenströms företagsgrupp verkar för.

Motivering lyder:
”För sin beundransvärda förvaltning av familjeföretagets 450-åriga historia. För blomstrande varumärken som SIA Glass och Berte Qvarn där passion för svenska råvaror, lokal produktion och nischtänkande förenas med teknisk utveckling och ekonomisk långsiktighet. För satsningen på forskning och hållbar utveckling till gagn för företaget, Sverige och världen.”