Berte Gård  20182526.jpg

Hållbarhet - en självklarhet

Sönne står och ser ut över Suseån en tidig höstmorgon år 1569. Han är nöjd och tillfreds med att han startat dagens första malning och att årets sista skatt betalats till den danska kungen. Lycklig över sitt arbete, den goda skörden och vintern som såg ut att bli bra. Det han inte tänker på ett dugg, är hur många generationer som skall följa på honom i rakt nedstigande led och vilka verksamheter som senare ska dyka upp hos familjen, som i framtiden kommer att heta Stenström.  

Traditioner i generationer

I 450 år har kvarnen och lantbruket funnits kvar i familjens ägo. Idag ingår tre bolag i företagsfamiljen – Berte Gård AB, Berte Qvarn AB och SIA Glass AB. På samma plats, med samma passion och med samma målmedvetenhet kring lönsamhet. Men vinsten räknas inte enbart i kronor.

Vi är en viktig del av vår bygd. Vi har arbetat med miljöfrågor under lång tid, med goda resultat, och har miljö- och kvalitetssystem på plats. Nu vill vi ta hållbarhetsarbetet vidare. Genom en ny hållbar affärsstrategi vill vi berätta om arbetet vi gör och vilket avtryck vi sätter i Slöinge, i Sverige och på planeten.

Bertegruppens Hållbarhetsrapport 2018

Människor och miljö

SIA Glass är äkta, öppna och nära. Vi vill vara en förebild och använder exempelvis närproducerade, svenska råvaror i första hand. Vi går i täten för den ekologiska marknaden för glass. Vi är det livsmedelsföretag i Sverige som haft ett certifierat miljöledningssystem längst. 

Sedan 1997 har vi därför gjort ständiga förbättringar, exempelvis genom att byta ut de farligaste freonerna i våra små och stora kyldiskar. Sedan många år tillbaka använder vi enbart grön el. Stor del av vår förbrukning är från lokalt producerad el via vattenkraft från Suseån.

Trygg och säker arbetsmiljö

Beslut som rör investeringar eller organisation sätts alltid relation till individers och kollektivets välbefinnande. Arbetsmiljön på SIA Glass är en mycket viktig fråga. Vi har en nollvision kring olyckor på arbetsplatsen som orsakar sjukskrivningar.

Hälsan framför allt

Våra produkter innehåller inga skadliga ämnen. Systemen i produktionen ska garantera att produkten innehåller det som står på innehållsdeklarationen, ingenting annat. Även våra medarbetare, deras hälsa och liv i stort är mycket viktiga för oss. Vi arbetar förebyggande och aktivt, exempelvis genom hälsoutbildning, rökavvänjning och rökfria lokaler, subventionerad friskvård, fri frukt och mjölk. 

Socialt ansvar inifrån och ut

Socialt ansvar har alltid funnits som en viktig grund i verksamheten för familjen Stenström och Bertekoncernens företag. Redan 1918, före den obligatoriska semesterlagen 1938, ordnades semestervistelse för de anställda på Berte Qvarn i Slöinge. En villa vid kusten byggdes där man hade fritt uppehälle och hos handlaren köptes specerier på Bertes bekostnad. På 1920- och 1930-talen, långt innan fria skoltandvården, såg Georg Stenström till att de anställda skickade sina barn till tandläkaren. Georg erbjöd sig att betala halva kostnaden. Även samhällets missgynnade, som inte hade någon anställning, ingick i Georg Stenströms omsorg. Han låg bakom sysselsättning för handikappade och organiserade också en sjukvårdsförening inom kommunen.

SIA Glass arbetar idag med CSR i tre lika viktiga delar. Vi värnar om vår personal, vår by och tar ett internationellt ansvar.

Ansvaret gentemot vår personal går via arbetsmiljön, men också genom hänsyn till individens liv i stort. Idag sysselsätter SIA Glass AB ca 160 personer där fokus ligger på att vara ledande producent av kvalitetsglass. Men som varandes Slöinges största arbetsgivare lever traditionen att värna de anställda, deras familjer och alla andra som lever och verkar i Slöinge, i allra högsta grad.

Vårt lokala ansvar innebär sponsring av lokala idrottsföreningar med en engagerad ungdomsverksamhet med goda moraliska värderingar. Genom idrotts-föreningarnas försorg ges barn och ungdom möjlighet till såväl meningsfulla fritidsaktiviteter som ett hälsosamt liv, och det tjänar hela samhället på.

SIA Glass stödjer:

  • Slöinge GOIF
  • Slöinge tennis, ungdom
  • Susedalens Kör & Ridklubb
  • OK Lindéna


I det större perspektivet gynnar vi det svenska jordbruket, genom att företrädelsevis välja svenska råvaror. Övriga leverantörer granskas utifrån rättvise- och rättighetskonventioner. Vårt internationella ansvar innebär även långsiktiga och dedikerade biståndsprojekt. Under de senaste åren genom välgörenhetsinsatser i Mutomo i Kenya.

Följ oss på sociala medier:

Instagram Facebook Youtube