Visselblås.jpg

Visselblåsning

Ibland är det inte lämpligt utifrån det du behöver berätta att lyfta problemet via den vanliga vägen i vår organisation. Då erbjuder vi dig en möjlighet att använda en säker visselblåsarfunktion. Detta är en viktig säkerhetsventil för både oss och för dig som medarbetare. Just därför använder vi en visselblåsarfunktion där du anonymt och konfidentiellt kan anmäla missförhållanden.

Starta din rapportering >>

Visselblåsarpolicy >>

Har du något du vill berätta? Vi vill lyssna!

Vi värnar om en sund och öppen kultur, där varje medarbetare har ett ansvar att följa gällande regelverk och agera etiskt. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering.

Oavsett är det viktigt för oss att problem eller allvarligare frågeställningar kommer fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Vid allvarligare fall som olika typer av missförhållanden, eller där det finns fara för hälsa och liv, är det viktigt att det kommer upp till ytan i god tid.

I det här arbetet är du som medarbetare eller samarbetspartner en nyckelfaktor. Därför erbjuder vi dig möjligheten att visselblåsa via ett externt system, med möjlighet att vara helt anonym.

Följande information beskriver visselblåsarprocessen lite mer översiktligt.

Vad kan rapporteras?

Det finns begränsningar i lag på vad som kan hanteras i en visselblåsarfunktion. Därför får du genom visselblåsarfunktionen rapportera sådant som utgör missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (eller brott mot annan lagstiftning) som du har fått kännedom om i ditt samarbete med oss. Visselblåsarkanalen ska enbart användas för att rapportera om missförhållanden inom organisationen. Allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs, ledarskap, lön eller andra personalärenden är som utgångspunkt inte sådana missförhållanden som ska rapporteras genom en visselblåsarfunktion. Missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram är typiskt sett missförhållanden som påverkar allmänheten i en större utsträckning, såsom ekonomisk brottslighet, miljöbrott och missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa.

En anmälan via visselblåsarfunktionen ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Anmälningar får inte heller enbart grunda sig på rykten eller hörsägen. 

Vem får göra en anmälan?

En anmälan genom visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt i kontakt med den.

Så här fungerar ärendehanteringen

Vår visselblåsarfunktion ger dig en säker process där du som visselblåsare kan vara helt anonym. Om du inte själv skriver ut ditt namn i rapporten går det inte att se vem som lämnat ärendet i funktionen.

Alla ärende tas emot av HR personal som inte sitter i ledande ställning.

Funktionen lever upp till de krav som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt svenska visselblåsarlagen.

Processen, steg för steg:

  1. Genom att rapportera via funktionen kan du försäkra dig om att du är helt anonym – ingen vet vem som rapporterar, om du inte själv väljer att vara öppen med din identitet.
  2. När du rapporterar en händelse i funktionen skapas ett krypterat ärende i visselblåsarsystemet till vilket du får en unik kod. Sparar du inte ned koden kan du inte få den igen utan måste skapa ett nytt ärende.
  3. Det är HR personal som inte är i ledande ställning som tar emot ditt ärende och gör den första bedömningen. Det är bara du och din handläggare som kommer åt din rapport via systemet.
  4. Efter att din handläggare har gjort en bedömning, lämnas en rekommendation till ledningsgruppen. Om någon i gruppen berörs av din rapport, utesluts denna av handläggaren innan tillgång till rapporten och rekommendation ges. Därefter beslutas hur ärendet ska tas vidare och vilka åtgärder som ska vidtas.
  5. Handläggare kommunicerar ärendets status till dig genom den säkra krypterade inloggningen. Det är därför viktigt att du sparar koden!

Så här rapporterar du

Följ länken nedan och då öppnas en ny sida för visselblåsarfunktionen, där du kan göra en anonym anmälan. I systemet får du en tydlig guidning genom processen.

Om du väljer att lämna din anmälan genom telefon eller brev (se kontaktuppgifter nedan) är det viktigt att du lämnar någon form av kontaktuppgift så att handläggaren kan ge dig en kod för att kunna logga in till ärendesidan. Det är på ärendesidan som handläggaren lämnar återkoppling kring ärendet. Om du vill vara anonym är det viktigt att du noga överväger vilka kontaktuppgifter du lämnar.

Du kan även lämna din anmälan genom ett fysiskt möte. Om du vill begära ett fysiskt möte så ta kontakt med HR. Om du vill rapportera genom ett fysiskt möte kan anonymitet inte utlovas.

Rapportering till myndigheter

Utöver att använda vår visselblåsarkanal har du möjlighet att lämna din anmälan till en myndighet. Detta kallas ”extern rapportering”. Vid extern rapportering får du samma skydd och du kan rapportera om samma typ av missförhållanden som beskrivs ovan.

Tänk på att olika myndigheter ansvarar för rapporter om missförhållanden på olika områden och hantering kan variera. De olika myndigheterna och kontaktuppgifter till respektive myndighet hittas på arbetsmiljöverkets hemsida.  

Länk för anonym anmälan

Anmälan via telefon: 0346-713982

Anmälan via post:              Att: HR         Stenlösvägen 33                311 68 Slöinge